top of page

Teknologi

Et moderne tulipananlegg

Et Moderne Anlegg

Et moderne tulipananlegg krever mye i form av styring og logistikk, samt maskiner som kan gjøre deler av jobben for deg. Som Nordens ledende tulipanprodusent har vi satset bevisst på teknologiske løsninger som optimaliserer kravet til høy kvalitet og lave produksjonskostnader. La oss ta en runde gjennom gartneriet.

Klimacomputer
 

Vi har en avansert klimacomputer. Den gjør følgende:

 

 • måler klima i alle rom, samt ute, og kan programmeres for en optimal bruk av energi for å oppnå de beste vekstforhold for blomstene.
   

 • styrer varme etter temperatur og luftfuktighet.
   

 • styrer kunstig lys etter måling av naturlig lys og etter plantenes døgnbehov. 

 • styrer vanningsanleggets 200 magnetventiler med programmerbar gjødselstyrke og pH, med egen programmeringsstasjon ved vanningsanlegget  
   

 • kontrollerer alle rotingsrom og kjølerom

 • styrer vårt nye flisfyringsanlegg og gir input for å optimalisere driften av dette, samt at den styrer fyringsanlegget i forhold til vår 250 000 liter store akkumulatortank.   
   

 • gir alarmer lokalt eller over telefon hvis noe er galt, etter et meget omfattende programmerbart alarmoppsett.
   

 • Har display på 3 skjermer i eget kontrollrom, der vi kan følge utvalgte parametere i grafisk fremstilling. 
    

 • Samt en masse spesialfunksjoner   

Image by Peter Gonzalez

Veksthusanlegg 14 mål

 • Thermoflors kraftige konstruksjon med 4 meter sidehøyde.  
   

 • Doble akrylplater i taket for god isolasjon og god lysgjennomgang. 
     

 • Hele anlegget har varmereflekterende aluminiumsgardiner.  
   

 • Vekstlys over hele anlegget.
   

 • 3 langsgående rullebaner for containerbord på 6 x 1,2 meter. Baner på østsiden, i midten og på vestsiden av veksthuset, der banen i midten forlenges inn i plantehallen. 
    

 • Over alt er det tverrgående rullebaner for oppstalling av bordene, der de kan stå mens blomstene vokser. 
    

 • 2 mål spesialinnredet veksthus i 3 høyder, beregnet på etter-roting av tulipaner ved litt lavere temperatur. 
    

 • Furora automatiske pakkemaskiner for tulipaner, med eget avfallsband som frakter vekk planterester.   

Haller 6 mål

 • 16 kjølerom, til sammen 3500 m2, der tulipanene rotes og kjølebehandles. Disse rommene har kjølemaskiner med egen styring, men sensorer som rapporterer situasjonen også til klimacomputeren.  
   

 • Plantehall, ca 500 m2, med plantelinje for tulipaner og liljer, med automatisk tilførsel av torv.  
   

 • Sentralt i plantehallen står hjertet i gartneriets logistikk. Dette er en datastyrt maskin som er integrert med diverse band som frakter kasser, bord og paller til og fra. Maskinen stabler kasser på pall, den tar mot hele paller og lesser kassene over på rullende bord, og den tar kassene av bordene igjen og tømmer dem for torv og planterester når de kommer tilbake fra veksthuset etter avdriving. 
    

 • Kombinert torvhall og flishall, 800 m2. Jorbehandlingen gjøres av en datastyrt traverskran, som programmeres for å hente jord i visse posisjoner, og legge det fra seg i andre posisjoner, inklusive å fylle opp containeren med som før båndet med torv til plantemaskinen. Dessuten brukes deler av hallen til mottak for flis (biobrensel) som kranen frakter bort til siloen der flisen tas inn til biovarmeanlegget vårt.   

 • Arbeidshall 1150 m2, med sekundært fyrrom, egne trafoer og elektrisk kontrollrom. Pauserom, kontorer og hall med pakkemaskin. 

Image by Anders Wetterstam
Image by Peter Gonzalez

Biovarmeanlegg

 • Fyrrom 100 m2 og akkumulatortank 250 000 liter.

 • Huser vårt nye biobrenselanlegg på 2 000 kW.  
   

 • For bedre drift av anlegget har vi installert en akkumulatortank på 250 m3.   

bottom of page