top of page

Om Oss

14 mål med veksthus

J. Karlsen Gartneri

J. Karlsen Gartneri er Nordens største spesialgartneri for tulipanproduksjon. Vi har 14 mål med veksthus. I tillegg har vi 6 mål med rotingsrom, kjølelager, plantehall, pakkelinjer, administrasjon etc. Gartneriets logistikk og produksjon er tilpasset vårt behov som leverandør av et komplett sortiment tulipaner. 

I mange år har vi satset hardt på å få en god miljøprofil.

 

Hele anlegget har doble takplater og aluminiumsgardiner som både isolerer og reflekterer varme.

Vi har et avansert fyringsanlegg for biomasse, der vi kan benytte flere typer biobrensel. På denne måten bruker vi kun CO2 nøytralt brensel til oppvarming.

JKG overblikk.jpg
Tulipaner rett for blomstring 001.jpg

Gartneriets

Logistikk

All bordbevegelse i gartneriet er helautomatisert og datastyrt. Vi trenger ikke lenger gå rundt i gartneriet for å høste, bordene kommer inn til sentrale områder for høsting og pakking. Dette systemet sikrer også bedre utnyttelse av arealet og senker energiforbruket ytterligere.

 

Logistikken i gartneriet er bygget slik at nye bord med små tulipaner går på egne baner helt bakerst i veksthuset. Der står de og vokser. Ettersom tulipanene utvikler seg, beveger bordene seg framover i gartneriet. Hver gang de passerer fra en rekke til den neste, passerer de også en vanningsstasjon. Vårt datasystem følger hvert bord, og vi vet akkurat hvor de forskjellige holdene med ulike sorter befinner seg, og dette visualiseres med ulike farger på skjermen.

bottom of page