top of page

Miljø

Arbeidsmiljø & Ytre Miljø

Arbeidsmiljø

Gartneriet har en ambisiøs HMS plan som følges opp med evaluering og møter flere ganger i året. 
 

Vi har ved ombygging av gartneriet nesten eliminert behovet for tunge løft, og alle dyrkingsbord og pakkelinjer er plassert i optimal arbeidshøyde 
 

Vi satser på felles sosiale tiltak, for å styrke samholdet i bedriften.  

 

Vi har klart å redusere bruken av sprøytemidler til et minimum, og disse er redusert med over 95% pr produsert enhet.   

Image by Mitchell Maglio

Ytre Miljø

Allerede i 1985 bygde vi det som da var det mest energieffektive anlegget man kunne få slik at man minimerte fyringsbehov pr kvadratmeter. Et stort anlegg med lite sideflater, doble akrylplater i taket og varmereflekterende aluminiumsgardiner representerte det ypperste av teknologi den gangen. 
 

Senere bygget vi om alt innvendig i veksthuset og moderniserte anlegget med dyrkingsbord som ruller både på langs og på tvers. Dermed mer enn halverte vi antall kvadratmeter som gikk bort til ganger og atkomstveier. 

 

Da vi utvidet anlegget bygde vi en avdeling med dyrking i 3 etasjer, for ytterligere å spare energi der dette er mulig. 
 

Vi har investert i et biovarmeanlegg som gjør at all oppvarming skjer ved bruk av biobrensel. Det vil si at vi resirkulerer CO2 uten å slippe ut ny CO2 til naturen – vi fyrer karbonnøytralt. 
 

Å begrense blomstersvinn har samme effekt som å begrense matsvinn, man reduserer bruk av innsatsfaktorer, herunder energi. En storstilt satsing på nye dyrkingskasser fikk ned svinnet med 8%

 

I løpet av 25 år har vi vi redusert bruken av sprøytemidler med 95% pr produsert enhet.

bottom of page