Tulipvasev5.jpg

Spesialgartneri for

Tulipaner og Liljer

Om J. Karlsen Gartneri

Nordens største tulipangartneri

J. Karlsen Gartneri er Nordens største spesialgartneri for tulipanproduksjon. Vi har 14 mål med veksthus. I tillegg har vi over 6 mål med haller med kjølelager, plantehall, pakkelinjer, administrasjon etc. Gartneriets logistikk og produksjon er tilpasset vårt behov som leverandør av et komplett sortiment tulipaner. 

De siste årene har vi satset hardt på å få en god miljøprofil.

Laptop.jpg

Tulipansortiment for sesongen

Høst

Ben van Zanten.jpg

Jul

Romjul

Saigon.jpg

Morsdag

Strong Gold.jpg

Påske​

Tulipanen er biologisk programmert til å leve i land med forskjellige årstider. For å utvikle seg godt, må den ha en brukbar sommer, og en rimelig kjølig vinter.

Tulipaner kommer fra Tyrkia og de asiatiske nabolandene i øst. 

Tulipanene kom til Holland og mellomeuropa på midten av 1550 tallet.

Veksttiden er normalt 6 til 7 måneder med temperaturer fra 10 til 20 grader.

Kontakt